MK PZKO Karwina Raj          

734 01 Karwina-Raj , ul. Kubiszowa 133/1a

Republika Czeska

pzkoraj@seznam.cz                      www.pzkoraj.cz

Kierowniczka

Anna Rzyman

Spotkania

odbywają się regularnie w Domu PZKO w ....