MK PZKO Karwina Raj          

734 01 Karwina-Raj , ul. Kubiszowa 133/1a

Republika Czeska

pzkoraj@seznam.cz                      www.pzkoraj.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo

Kierownictwo

Kierownik artystyczny: Barbara Tomanek

Kierownik organizacyjny: Antoni Tomanek

 

Próby chóru

W poniedzialki w Domu PZKO w Karwinie Raju w godz.18:30-20:30.

2020

18.1. 2020, Kolędowanie w Bazylice, Katowice-Panewniki
 
20.1.2020, Spotkanie Noworoczne, Dom PZKO
 
24.1.2020, Bal Polski, Dom Przyjaźni, Karwina
 
2.2. 2020, Kościół Matki Bożej Bolesnej, Skrzeczoń
 
22.2. 2020, Tradycyjne Ostatki, czyli Pochowani Basy, Dom PZKO Karwina-Raj
 
8.3. 2020, Walne Zebranie MK PZKO, Dom PZKO
 
 

2019

 
9.1. 2019   Karwina-Nowe Miasto, Dom Emeryta
 
14.1. 2019   Karwina-Raj, Spotkanie Noworoczne, Dom PZKO
 
17.1. 2019  Karwina-Frysztat, Bal Polski, Dom Przyjaźni
 
2.3. 2019  Karwina-Raj, Tradycyjne Ostatki, Dom PZKO
 
17.3. 2019  Karwina-Raj, Zebranie PZKO, Dom PZKO
 
25.5. 2019 Trzyniec, Festiwal PZKO - połączone chóry
 
8.6. 2019 Ornontowice (PL), Trojok Śląski
 
20.6. 2019 Štramberk, Kunín
 
24.6. 2019  Karwina-Raj, Smażenie jajecznicy, Dom PZKO
 
28.7. 2019 Karwina-Raj, Odpust + festyn, Dom PZKO
 
5.-6.10. 2019  Kraków, Bochnia
 
24.11. 2019 Koncert  polskich chórów karwińskich - 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki
 
8.12. 2019 Karwina-Frysztat, Kościół Ewangelicki
 

2018

19.1. 2018   Karwina-Frysztat, Dom Przyjaźni, Bal Polski

10.2. 2018   Karwina-Raj, Dom PZKO, Ostatki

10.3. 2018   Karwina-Frysztat,Dom PZKO,Zebranie Związku Czesko-Polsko-Słowackiego

11.3. 2018    Karwina-Raj, Dom PZKO, Zebranie Sprawozdawcze

1.5. 2018     Karwina-Raj, Dom PZKO, Zgrupowanie

26.5. 2018     Karwina-Darków, JUBILEUSZ CHÓRU

29.7. 2018     Karwina-Raj, Dom PZKO, Odpust + Festyn

12.-13.10.2018 Palkowice, Poludniowe Morawy

23.10. 2018    Ostatnie pozegnanie chórzystki Wandy Tomanek

10.11. 2018     Karwina-Raj, Dom PZKO, Wystawa + Świeto Niepodleglości/wizyta Konsula RP w Ostrawie i Ambasador RP w Pradze/

 

 

 

 

2017

20.1. 2017    Karwina-Nowe Miasto, Dom Emeryta

27.1. 2017    Karwina-Frysztat, Bal Polski

29.1. 2017    Karwina-Frysztat, Kościół Ewangelicki

12.3. 2017    Karwina-Raj, Dom PZKO, Walne Zebranie MK PZKO

23.4. 2017   Stonawa, Dom PZKO, Święto Pieśni

7.5. 2017     Karwina-Darków, Park Zdrojowy, Maj nad Olzą

13.5. 2017    Karwina-Frysztat. Dom PZKO, Dzień Matki Związku Polsko-Czesko-Słowackiej Przyjaźn

19.-21.5.2017 Piosek, "Beskydská Oáza", Zgrupowanie

21.5.2017     Piosek, Nabożeństwo

17.6. 2017    Katowice, Amfiteatr Zadole, Trojok Śląski

2.7. 2017     Jastrzębie, Dni Miast Partnerskich

30.9. 2017   Karwina-Raj, Dom PZKO, Jubileusz 70-lecia MK PZKO Karwina-Raj

7.10. 2017    Vizovice, Luhačovice, wycieczka MK PZKO

19.10. 2017   Cieszyn, PL, Kościół pw. św. Marii Magdaleny, XXVIII Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej

4.11. 2017    Karwina-Frysztat, Dom Przyjaźni, Koncert z okazji jubileuszu 70-lecia karwińskich MK PZKO pt. "Tu byliśmy, tu będziemy, wierni nadolziańskiej ziemi".

11.11.2017    Czeski Cieszyn, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa koncert z okazji Święta Niepodległości

8.12. 2017     Cieszyn, Kaplica SS Boromeuszek, Benefis Haliny Goniewicz-Urbaś

2016

22.1. 2016, Karwina-Frysztat, Bal Polski
 
31.1. 2016, Karwina-Frysztat, Kościół Ewangelicki
 
13.3. 2016, Karwina-Raj, Dom PZKO
 
24.4. 2016, Karwina-Frysztat, Święto Pieśni
 
29.5. 2016, Moravská Třebová, Festival sborového zpěvu Moravskotřebovské arkády 2016
 
4.6. 2016, Karwina-Raj, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej J. Ščerby na Reastauracji Ščerba
 
13.6. 2016, Karwina-Raj, Dom PZKO, Smażenie jajecznicy
 
20.6. 2016, ostatnia przedwakacyjna próba
 
29.8. 2016, pierwsza powakacyjna próba
 
22.10. 2016, Karwina-Raj, Dom PZKO, Wykopki
 
19.11. 2016, Cieszyn, Polska
 
20.11. 2016, Puńców, Polska

ROK 2015

23.1. 2015, Bal PZKO, Dom Przyjaźni, Karwina-Frysztat

14.2. 2015, Pochowanie Basy, Dom PZKO

8.3. 2015, Zebranie sprawozdawcze, Dom PZKO

21.-22.3. 2015, Wystawa Klubu Kobiet, Dom PZKO

7.5. 2015, Porządkowanie Domu PZKO po malowaniu

8.-10.5. 2015, Frydlant n.Ostrawicą, Zgrupowanie chóru

17.5. 2015, Maj nad Olzą, Karwina-Darków

30.5. 2015, Festiwal PZKO, Karwina

31.5. 2015, Piknik Rodzinny, Puńców, Polska

22.6. 2015, Smażenie jajecznicy, Dom PZKO

26.7. 2015, Odpust św. Anny, Kaplica Karwina-Raj, Dom PZKO

18.10. 2015, Wykopki, Dom PZKO Ka-Raj

22.11. 2015, X Spotkanie Śpiewacze Chórów Parafialnych, Cieszyn

19.12. 2015, Dom Emeryta, Ligotka Kameralna 

ROK 2014

3. 1. 2014, Spotkanie noworoczne, Dom PZKO, Karwina Raj, Podsumowanie dzialalnosci i plan na rok 2014

12. 1. 2014, Nabożeństwo, Kościół ewangelicki, Karwina Frysztat

24.1. 2014, Bal Polski, Dom „Przyjaźni“, Karwina Frysztat

1.3. 2014, Pochowanie Basy, czyli Tradycyjne Ostatki, Dom PZKO Karwina Raj

9.3. 2014, Zebranie sprawozdawcze MK PZKO

21.3. 2014, Koncert w DPS w Ligotce Kameralnej

21.-22.3. 2014, Zgrupowanie chóru w Ligotce Kameralnej

11. 5. 2014, „Maj nad Olzą”, Karwina

27.7. 2014, Odpust + Festyn, Dom PZKO Karwina Raj

21.9. 2014, 100-lecie Wymarszu Legionu Śląskiego, Wzgórze Zamkowe, Cieszyn

4.10. 2014, Wykopki, Dom PZKO Karwina Raj

26.10. 2014, Nabożeństwo, Kościół ewangelicki, Stonawa

Rok 2013

6. 1.2013 - Kolędowanie w Pielgrzymowicach (Polska)

13. 1. 2013 - Kolędowanie na nabożeństwie w Kościele Ewangelickim w Karwinie Frysztacie

1. 2. 2013 – pomoc organizacyjna na BALU PZKO w Domu Przyjaźni w Karwinie Frysztacie

10. 3. 2013 - Występ na Walnym Zebraniu MK PZKO Ka-Raj, Dom PZKO

6.-7. 4. 2013 - Music Fest Praga i Poděbrady

8. 5. 2013   - Maj nad Olzą, Karwina

22. 6. 2013 - Jubileusz chóru, kościół rzymskokatolicki Karwina

                - Dzień Mniejszości Narodowych, rynek w Karwinie

28. 7. 2013 - Odpust św. Anny w Karwinie Raju + Festyn – pomoc organizacyjna

5.10. 2013 - Kopaczówka, Dom PZKO Karwina Raj

10. 11. 2013 - Stonawa - uroczyste nabozeństwo z okazji ponownego otwarcia kościoła ewangelickiego

7. 12. 2013 - Jarmark Świąteczny na rynku w Karwinie

8. 12. 2013 - Jarmark Świąteczny na rynku w Karwinie

15. 12. 2013 - Orlowa, kościół ewangelicki, Koncert Adwentowy (wraz z chórem "Zaolzie")

Historia

Zespół śpiewaczy w Karwinie Raju powołano uchwałą zarządu Koła Macierzy Szkolnej z dnia 13 marca 1928 roku.
Od 1980 roku zespół prowadziła prof. Halina Goniewicz-Urbaś z Cieszyna, która znacznie podniosła jego poziom artystyczny, odnosząc z nim niejeden sukces. Od września 2009 dyrygentem jest mgr Tomasz Piwko. Członkiem honorowym zespołu był Henryk Berbalk.
Chór mieszany Dźwięk ma bogaty repertuar. Można w nim znajść pieśni świeckie, sakralne, ludowe....a także w różnych językach – polskie, czeskie, słowackie, niemieckie, angielskie...
Do atrakcyjnych wyjazdów i koncertów zespołu w ostatnim dziesięcioleciu można zaliczyć zgrupowania w Zakopanem w latach 2000 i 2006, udział w I Festiwalu Chórów Kresowych w Warszawie i okolicy w r. 2005, udział w spektaklu muzycznym Leszka Wronki „Olza“ w r. 2005 (Cieszyn-Czeski Cieszyn, Żylina na Słowacji, kilka razy emiitow. w Czeskiej Telew.), koncerty na Słowacji w Prešovie, Veľkém Šarišu, Bardějovie w r. 2004, koncert w Kaliszu w Klasztorze Karmelitanek w r.2002, koncerty w ramach Trojoków Śląskich, koncert w Imielinie z okazji Dnia Niepodległości, w Karwinie - Dobroczynny Koncert Przyjaźni “Śpiewamy dla dzieci”, udział w koncercie I Zjazdu Chórów Środkowej Europy w Katowicach, udział w koncercie w ramach Festiwalu Chórów Słowiańskich w Wodzisławiu oraz liczne wyjazdy w okollice Reptów Śląskich.
Od 13 lat najbliższe kontakty „Dźwięk” utrzymuje z chórem mieszanym „Słowiczek“ z Reptów Śląskich z Polski.

Ten chlubny dorobek jest wynikiem wysokich zdolności i kwalifikacji dyrygentów, zaangażowania i kultury śpiewaczej chórzystów, ich umiłowania do śpiewu i gorącego patriotyzmu. Ile trudu i poświęcenia włożono w krzewienie i pielęgnowanie naszej pieśni, ten tylko zrozumie, kto sam angażuje się w śpiewactwie

 

Sukcesy chóru Dźwięk w ostatnich latach

2010 Wyróżnienie – Koncert Kolęd w Wodzisławiu
2008 Nagroda im. Stanisława Moniuszki
2008 Dyplom Miasta Karwina
2007 Nagranie płyty CD „Dźwięku“
2006 Brązowy medal w konkursie Święto Pieśni Ołomuniec (kateg. chórów ludowych)
2002 Srebrny Dyplom w konkursie chórów w ramach VII edycji Gaude Cantem w Bielsku-Białej, Polska
2000 Dyplom jury za spontaniczne wykonanie utworów– Festiwal Pieśni w Chlumcu nad Cidliną – Międzynarodowy Festiwal „Jaro se otvírá“
2000 Honorowy Dyplom w konkursie Święto Pieśni Ołomuniec
1998 3. miejsce w konkursie Święto Pieśni Ołomuniec (kateg. chórów kameralnych)
1998 2. miejsce w konkursie Święto Pieśni Ołomuniec
1998 nagranie i wydanie kasety magnetofonowej z 22 utworami

Aktualności na stronie głównej www.pzkoraj.cz.

Wakacyjna impreza jeszcze przed chórzystami

           Wprawdzie już lipiec i niektóre chóry korzystają z letniej przerwy, ale chórzyści Dźwięku z Raja mają jeszcze jedną imprezę przed sobą. Chodzi o Odpust św. Anny, który odbędzie się w niedzielę 30.7. 2017. Tradycyjnie przebiega przez cały dzień - od śniadania do kolacji. Chórzyści pomagają przy pieczeniu kołaczy, serc, ciastek, przy gotowaniu domowych   smakołyków, przy obsłudze gości w barach i bufetech i przy różnych atrakcjach. I  nic  w  tym  dziwnego,  ponieważ  MK  PZKO w Karwinie Raju tak samo życzliwie wspiera działalność chóru.

Po odpuście śpiewacy odpoczną, więc tylko miesiąc, żeby ruszyć z przygotowaniami do przyszłorocznego koncertu  jubileuszowego. Wcześniej jednak trzeba podsumować ostatni sezon chóru, który spotykał się na cotygodniowych próbach i pod kierownictwem dyrygenta Tomasza Piwki przygotowywał się naprzykład na październikowe Wykopki, gdzie goście spotkałi się w Specjalnej Szkole Wykopkowej im. Słodkiego Ziemniaka i uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych.

Muzykę sakralną zaprezentował Dźwięk w listopadzie na XI Spotkaniach Śpiewaczych Chórów Parafialnych Śląska Cieszyńskiego Cantate Domino 2016 w Cieszynie a później jeszcze w Puńcowie na Inauguracji Jubileuszu 500-lecia Kościoła 

Kolędami chórzyści uświetnili sobie nie tylko własne spotkanie noworoczne, ale umilili wolne chwile emerytom w Nowym Domie w Karwinie Nowym Mieście i uświetnili nabożeństwo w karwińskim Kościele Ewangelickim.

W okresie karnawału Dźwiękowców można było spotkać nie tylko przy zabawie, ale również w funkcjach na Balu Polskim w Karwinie. A jak się zbliżał czas bez hucznych zabaw, to członkowie chóru zaprosili znajomych na zabawę ostatkową z obrządkiem z muzyką, śpiewami, ze szlochem.

Po marcowym występie na Walnym Zebraniu MK PZKO w Karwinie Raju dyrygent już szlifował program na następne koncerty chóru. W Stonawie chór zaprezentował się na drugiej edycji Święta Pieśni, gdzie spotkały się Lira, Dźwięk, Hejnał-Echo i  Stonawa. 7.5. 2017 króciutkim programem chór zagaił w Parku Zdrojowym w Karwinie-Darkowie blok polski "Maja nad Olzą". A tydzień później z okazji Dnia Matek wszystkie panie, które skorzystały z zaproszenia Związku Polsko-Czesko-Słowackiej Przyjaźni, mogły spędzić muzyczne popołudnie w towarzystwie Dźwięku.

Miły majowy weekend, ale nie odpoczynkowy spędzili śpiewacy na trzydniowym zgrupowaniu w Piosku. Trzeba było jeszcze powtórzyć repertuar na następne występy. A żeby nie odjechać tak sobie, uświetnili również niedzielne nabożeństwo w Kościele Ewangelickim w Piosku.

W Katowicach na Święcie Śląskiej Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski"  Zaolzie reprezentował jak Dźwięk, tak Sucha z Suchej Górnej i darkowska Lira. Było wprawdzie deszczowo, ale uroczyście. Słoneczko i polska gościnność dopisały chórzystom 2.7. 2017 w Jastrzębiu, gdzie Magistrat Miasta Karwiny wydelegował chór na  Dni Miast Partnerskich. Tam zaprezentował się jeszcze zespół Puente karwińskiej Podstawowej Szkoły Artystycznej i "Malá Černá". Podsumowując tak całoroczny trud i poświęcenie każdego osobno, trzeba powiedzieć, że jednak warto !

Praga i Poděbrady, 6. - 7. 4. 2013