MK PZKO Karwina Raj          

734 01 Karwina-Raj , ul. Kubiszowa 133/1a

Republika Czeska

pzkoraj@seznam.cz                      www.pzkoraj.cz

Kierownik

Jan Wytrzens

Spotkania

Spotkania klubu Seniora w 2017 r.:

 2. i 4. wtorek w miesiącu.

12.1., 24.1, 7.2., 21.2 , 7.3., 21.3.,11.4., 25.4.,9.5., 25.5 ., 13.6., 27.6., 4.7.,1.8., 8.8, 22.8., 12.9, 26.9., 10.10., 24.10., 14.11., 28.11., 12.12.

Początek spotkań o godz. 15:30 w siedzibie Koła.

Terminy spotkań są anonsowane na łamach "Głosu Ludu".

Programy spotkań będą wypełniane tematami, przeważnie związanymi z okrągłymi i półokrągłymi rocznicami różnych ciekawych osobistości, ważnych wydarzeń oraz wymianami poglądów na aktualne wydarzenia.

Programy spotkań będą wypełniane :

- tematami przeważnie związanymi z okrągłymi i półokrągłymi rocznicami różnych ciekawych osobistości a także ważnych wydarzeń, między innymi:

marzec            wydarzenia 1917 roku

kwiecień          260 rocznica ur.Wojciecha Bogusławskiego           

czerwiec          sylwetki założycieli i działaczy MK PZKO 

lipiec               wydarzenia 1957 roku

październik     wiekowa rocznica Reformacji

listopad          150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

- wymianami poglądów klubowiczów na aktualne wydarzenia i emocje sportowe

- obchodami jubileuszy życiowych członków klubu

- wykorzystaniem odczytów we frysztackiej bibliotece

- wspólnymi akcjami z Klubem Kobiet

- 12.1     spotkanie noworoczne

- 26.5   Święto Matek

- dalsze akcje  będą organizowane według aktualnych potrzeb Koła i zainteresowania członków Klubu.