MK PZKO Karwina Raj          

734 01 Karwina-Raj , ul. Kubiszowa 133/1a

Republika Czeska

pzkoraj@seznam.cz                      www.pzkoraj.cz

Kierownik

Bolesław Hanzel 
tel. 605 827 346

 

SPOTKANIA W ROKU 2020

 
styczeń - 16, 28, 
luty - 1, 25 I
marzec - 10. 24 
kwiecień - 14, 28 
maj - 12, 26 
czerwiec - 9, 23 
lipiec - 14, 28 
sierpień - 11, 25 
wrzesień - 8, 22
październik - 13, 27 
listopad - 10. 24
grudzień - 8
 
Prelekcje lub spotkania w bibliotece odbywać się będą według zaistniałej sytuacji, również dalsze akcje (brygady itd.). 
 
Spotkania klubowe od 24. III odbywać sę będą o godz. 15:00.