MK PZKO Karwina Raj          

734 01 Karwina-Raj , ul. Kubiszowa 133/1a

Republika Czeska

pzkoraj@seznam.cz                      www.pzkoraj.cz

Kierownik

Bolesław Hanzel 
tel. 605 827 346

 

Spotkania

 

 

Spotkania klubu Seniora w 2019 r.:

 2. i 4. wtorek w miesiącu.

Początek spotkań o godz. 15:30 w siedzibie Koła.

 

Terminy spotkań są anonsowane na łamach "Głosu Ludu".

Programy spotkań będą wypełniane tematami, przeważnie związanymi z okrągłymi i półokrągłymi rocznicami różnych ciekawych osobistości, ważnych wydarzeń oraz wymianami poglądów na aktualne wydarzenia.