Informacje o nas

Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné -Ráji z.s.

Kubiszova 133/1a

734 01 Karviná - Ráj

IČO: 709 060 68

Bankovní spojení: 194 629 527 / 0300

Právní forma: pobočný spolek
 

ZARZĄD MK PZKO KARWINA-RAJ

Prezes koła: Ksenia Stuchlik, Mgr., tel. 604 404 566, email: pzkoraj@seznam.cz

Wiceprezes: Antonín Tomanek

Sekretarz: Marie Švecová

Gospodarz: Zdenka Brodová, tel. 604 444 854, email: pzkoraj2@seznam.cz

Skarbnik: Wieslaw Staniowski, Ing.

Kronikarz: 

        Członek zarządu:  Michal Broda

        Członek zarządu:  František Buba, Mgr.

Członek zarządu:  Halina Fójciková (Klub Kobiet)

Członek zarządu: Boleslav Hanzel (Klub Seniora)

          Członek zarządu:  Jarmila Karolczyková (główna rejonowa)

Członek zarządu:  Marie Owczarzyová

Członek zarządu:  Tadeáš Podstawka, Ing.

Członek zarządu:  Renata Staníková

         Członek zarządu:  Adam Tomanek, Ing.

         Członek zarządu:   Irena Waleczková

         Członek zarządu:   Adam Wróblewski

 

   Komisja Rewizyjna: Ondřej Wróblewski (przewodniczący), Mgr. Barbara Tomanková, Bronislav Siwek

Historia MK PZKO Kawina-Raj

Najpierw jako koło wiejskie, a po wybudowaniu osiedla w Raju wiejsko-osiedlowe.

Dom PZKO (pierwotna drewniana szkoła wybudowana w 1949 roku) zakupiło MK PZKO 19. 12. 1966. Po gruntownym remoncie obiektu 11.6. 1967 nastąpiło uroczyste otwarcie. Wcześniej, przez okres 20 lat, koło borykało się z brakiem lokalu – zebrania oraz spotkania odbywały się w prywatnych domach, gospodach, szkole i miejscowym ośrodku kultury. Aktualnie Dom PZKO jest remontowany na bieżąco. Do dyspozycji jest wielka sala z nowymi krzesłami i stołami, mała salka (bar), wyposażona kuchnia (większość nowego inwentarza), schludne saniatriaty oraz duży ogród z ławkami.

W Kole są organizowane różne imprezy, ostatki, zebrania, spotkania jubileuszowe, smażenie jajecznicy, obchody Dnia Kobiet, Dnia Matki, odpust połączony z festynem, wystawy, koncerty, prelekcje, odczyty, pokazy, zabawy, dyskoteki, wigilijki itp.

Pierwszym prezesem MK PZKO wybrany został Antoni Morawiec (1947-1949), a po nim funkcję tę piastował Józef Wróblewski (1950-1953), Jan Nytra (1959-1960), Franciszek Walica (1954-1958, 1961-1967) i Robert Ocisk (1968-1970). Od 1970 roku na czele Koła do dnia dzisiejszego stoi Tadeusz Puchała – dobry organizator, ofiarny społecznik, wieloletni członek ZG PZKO, Komitetu Miejskiego PZKO w Karwinie oraz jeden z organizatorów “Festiwali PZKO“ i „Maja nad Olzą“.

Zarząd MK PZKO spotyka się raz w miesiącu na wspólnym zebraniu. Zarząd jest wybierany co dwa lata na Walnym Zebraniu członków MK PZKO. Z członkami Koło się stara utrzymywać kontakt poprzez rejonowych.

Zespół taneczny pracował z przerwami (1928-1938, 1948-1957, 1968-1970, 1973-1977). Kontynuował on działalność zespołu ówczesnej Macierzy Szkolnej w Raju. Przy Kole działał również zespół teatralny (1924-1938, 1948-1968), który tak samo nawiązywał do działalności zespołu MSz w Raju. Wyćwiczył dziesiątki sztuk teatralnych, które reepryzował w sąsiednich miejscowościach oraz w Polsce.

Na sportowo można się było wyżyć w Klubie ping-ponga (1965-1966, 1972-1980), w klubie mini piłki nożnej (1972-1980), w klubie szachowym (1972-1980), w klubie siatkówki (1973-1975).

Przez krótki okres pracowały też w MK PZKO kółka haftu i modelarstwa, billiardu, zespół big-beatowy oraz orkiestra.

Przez cały okres pracy Koła aktywnie rozwija swoją działalność sekcja śpiewacza, która rozpoczęła swoją działalność 13 marca 1928 w Macierzy Szkolnej w Raju. Tak więc do 1978 przy Kole działało kółko śpiewacze, a od 1979 zespół ten przyjął nazwę „Dźwięk“, nawiązującą do nazwy chór, który działał do roku 1978 w Karwinie-Granicach. O działalności chóru mieszanego „Dźwięk“ piszemy poniżej.

Wzmiankując o działalności śpiewaczej trzeba też wspomnieć o pracy małych zespołów. W 1964 r. pracował w Kole kwartet męski, w latach 1966-68 dziewczęcy zespół „Agatki“, w latach 1975-78 dziewczyny śpiewały w zespole „Relidasty“, a w ostatnim okresie od r. 2000 do r. 2007 działał zespół kameralny „Dźwięczek“.

Prawieże od założenia Koła (od roku 1948) systematycznie pracuje Klub Kobiet. Troszczy się o zaplecze kulinarne imprez Koła, organizuje różne kursy, wystawy, prelekcje, pokazy. W Klubie pracowało i pracuje wiele ofiarnych działaczek, których poświęcenie, zapał i systematyczną pracę zarząd MK PZKO oceniał i ocenia bardzo wysoko, bo ich praca przynosi nie tylko przygotowanie zaplecza kulinarnego, ale i pokaźne wsparcie finansowe Koła.

W roku 1975 w Kole zaczął pracować Klub Seniora i z przerwą dwu lat pracuje do dnia dzisiejszego. Klub organizuje spotkania koleżeńskie, prelekcje na różne tematy, zwiedza wystawy, organizuje wycieczki. Członkowie ofiarnie pomagają przy remontach Domu PZKO, przy pracach porządkowych w ogrodzie i w Domu PZKO.

Klub Młodych działał pierwotnie od roku 1947 jako Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, a w roku 1952 połączył się z ČSM. W latach 1952-68 młodzież aktywnie uczestniczyła w różnych klubach, zespołach i kółkach MK PZKO. W latach 1968-1970 wznowiono działalność SMP, ale ponownie od roku 1971, kiedy zakazano działalności włączono młodzież do ČSM.  

 Przy MK PZKO młodzież działała ponownie w latach 1973-2007.

  Zarząd i członkowie DZIĘKUJĄ za szczodrobliwość swoim sponsorom oraz głównym fundatorom działalności i remontów, którymi są: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"  Warszawa, Konsulat Generalny RP w Ostrawie oraz Urząd Miasta Karwina.