O nas

ZARZĄD MK PZKO KARWINA-RAJ

Prezes koła: mgr Ksenia Stuchlik Tel. + 420 604 404 566, e-mail: pzkoraj@seznam.cz

Wiceprezes: Adam Wróblewski

Sekretarz: Marie Švecová

Skarbnik:  Maria Cachlová

Członek zarządu: Michal Broda

                            Bolesław Buława

                             Jan Guziur

                             Boleslav Hanzel (Klub Seniora)

                             Jarmila Karolczyková (główna rejonowa)

                             Marie Owczarzyová

                             Tadeáš Podstawka, Ing.

                             Renata Siwková (Klub Kobiet)

                             Renata Staníková

                            Wieslaw Staniowski, Ing.

                            Marian Stuchlik

                           Irena Waleczková (kierownik organizacyjny chóru mieszanego "Dźwięk")

                           Alena Wróblewska

                           Dorota Zolichová

Komisja Rewizyjna:  Ondřej Wróblewski (przewodniczący), Mgr. Barbara Górniak (Tomanková), Halina Breznenová

 

Gospodarz: 

 

Terminy zebrań Zarządu w roku 2024:

9.1.,13.2., 10.3. WALNE, 26.3., 9.4., 14.5., 23.7., 10.9., 8.10., 12.11.,10.12.

MIEJSCE: DOM POLSKI, KARWINA-RAJ, GODZINA: 18:00